top of page

Publikmusik #1, #2, #3/Marcus Doverud & Roberto N Peyre, Anna Lindal och Liv Strand (SITE/specific festival)

4-6 sepMarcus Doverud & Roberto N Peyre, Anna Lindal och Liv Strand - 

Publikmusik #1, #2, #3   

Fre: 20.30-21.00 (Publikmusik #1

Lör: 19.45-20.15 (Publikmusik #2

Sön: 15.30-16.00 (Publikmusik #3


Publikmusik #1 - Marcus Doverud och Roberto N Peyre 

Klapplek som uråldrig pop. Medie-arkeologiskt laddad rit. Ömhet och extas.  


Publikmusik #2 - Marcus Doverud och Anna Lindal 

Vågorna flyttar lyssnandet.  


Publikmusik #3 - Marcus Doverud och Liv Strand 

Krafsande skulpturalt. Ljudar formen sprakligt.   


Marcus Doverud skriver: ”Som koreograf och musiker intresserar jag mig för praktiker som komplicerar virtuositet i relation till spelande och lyssnande. Genom att studera och blanda kompetens från olika traditioner gör vi kompositioner som lyfter fram klangliga fenomen och gränsförhållanden mellan ljud och rörelse. Min önskan och förhoppning med detta initiativ är att kunna presentera grejer som vidgar aktionsradien för musicerandet sceniskt. 


Kurerat och koreograferat av Marcus Doverud ihop med Liv Strand, Roberto N Peyre och Anna Lindal. 


Programmet Publikmusik​ är en del av det övergripande experimentet Att tänka med musik.​ 


Stöttat av Konstnärsnämnden, Scenkonst Sörmland och Weld. 

Tack till Hallen. 

Marcus Doverud: marcusdoverud.com 

Anna Lindal: annalindal.se 

Roberto N Peyre: robertonpeyre.com 

Liv Strand: livstrand.comComments


bottom of page