top of page

Weavers/ Nefeli Oikonomou (SITE/Specific Festival )12 juni


Weavers - en dansföreställning som fokuserar på vävningens kultur, hantverk och hyllar intimitet, irrationalitet, humor och de känslo-kinestetiska relationerna.   

Att väva är att trassla in sig, att vara i relation, att känna vertikalt och horisontellt och följa komplicerade mönster på ett metodiskt sätt som överväger varje handlings resonans i ett större sammanhang. Att förstå de osynliga krafter som manifesteras med våra handlingar; genom ett collage som avslöjar nya aspekter av hur vi ser på världen.  

Performers: Sandy Ceesay, Nefeli Oikonomou  

Koreograf: Nefeli Oikonomou  

Musik komposition: F E C  

Ljus: Katerina Lukoshkova  

Video dokumentation: Katerina Lukoshkova  

Extern konsult: Sebastian Lingserius   

Samproduktion: Weld  

Producent: Ulrika Skoog Holmgaard, Scenit Produktion AB  

En del av Kvadrennalen  

Utvecklad inom residensprogrammet AADK, Spanien  

Med stöd av Stockholm Stad och Internationellt kulturutbyte av Konstnärsnämnden.  
Comments


bottom of page