top of page

Neo ballet/Sebastian Lingserius

9 nov


Ett solo. En kvartett. En astronaut och En panel. En dans spekulering för framtidens Ballet. Eller ska vi kalla det Neo Balett. En plats där den enda attityden är balettattityden. Med nytt språkbruk och andra kroppsideal får den vackra monstruösa baletten göra sin entré.

För Hur skulle du sälja balett till en andra generationens marsian?


With & by: Sebastian Lingserius (live on stage),

Noah Hellwig, Caroline Byström, Nefeli Oikonomou (filmed)

Composer: Franz Edvard Cedrins

Video editor: Aleksandra Sende

Scenography, costume: Sebastian Lingserius

Photo: Andrea Arlid

Artistic consultation: Nefeli Oikonomou

Produced by: KASS Production


Stöttat av/Funded by Kulturrådet, och resestöd/travelgrants Konstnärsnämnden. I samarbete med/In collaboration with Stenkrossen, Tegelscenen, Ö2, Marc och/and Dieselverkstaden.Comments


bottom of page