top of page

ASHES TO SOUND/ccap

17 nov


ASHES TO SOUND är ett evenemang hängivet till utspridd tonalitet och hyper-relationellt inkännande. En plats av lyssnande och ett klarsynt avstånd till förmån för minimal skillnad. Sensibel, pulserande, modig. Specifik, omöjlig att begripa. Besatt av det som in faller in i inramningen. Medan det spåras en bild. Skarp, utspridd, sval, hänsynslös, mild, med inget att förlora. Dansandes i takt och otakt, klingandes inuti en spets, i efterdyningen av en passion, då elden slocknat. Luftburen aska aldrig att gripa. Ännu inte inte att konsumeras.


Evenemanget överlappar tråddimma, nedsänkt utsikt, och där står hon, ASKA och utspridd aska med konserter av tonsättare/ musiker/ performers Asher Tuil, Yoann Durant och Ilpo Väisänen


En CCAP produktion med finansiering från Statens Kulturråd, Region Stockholm och Stockholm stads kulturförvaltning
Comments


bottom of page