top of page

MR_Medverkande Rörelser/ ccap, c.off

27 mars

29 mars

5 april

12 april


MR_Medverkande Rörelser

MR_Medverkande Rörelser är en serie möten genom koreografi och ett konstnärligt projekt som utmanar normens föreställningar om kropp, förmåga, språk och gemenskap. Projektet anammar så kallade intellektuella och kognitiva “funktionsnedsättningar” som högt utvecklade förmågor, som sinnessensibelt-specifika expertis, redo att manifestera och förnimma sin röst och världen. Vidare verkställer projektet jämlikhet bortom normens likhetskrav, genom att oavbrutet bekräfta det avvikande sinnessensibla som konstitutiv i konstens tillblivelse, och som det mest kritiska beståndsdelen i framställandet av en icke hierarkisk gemensamhet.


MR_Medverkande Rörelser är en ccap/c.off samproduktion som har bedrivits sedan 2015 i Stockholm.

Koncept: Cristina Caprioli i samarbete med ccap:s och c.off:s konstnärliga medarbetare.
留言


bottom of page