top of page

DiM_Dans i mängd/ccap

17,21,24 mars

20 okt

27 oktDiM_Dans i Mängd bjuder in äldre, nyanlända och vuxna med funktionsvariationer att tillsammans med ccaps konstnärliga medarbetare forma sammanhang som möjliggör kreativa samspel. Genom workshops, skapande processer och publika kollektiva evenemang, engageras samtliga deltagare i konstnärliga projekt som mobiliserar kroppen och stimulerar alla sinnen. Arbetet grundar sig i övertygelsen att konsten, inte minst dans, för människor samman. Och att varje människa, oavsett förutsättning bör få möjlighet att manifestera sin röst i konstnärliga termer och därigenom vara delaktig i formandet av vårt gemensamma kultur. Projektet vänder sig specifikt till människor som självmant inte skulle söka sig till ccaps konstnärliga verksamhet, som aldrig deltagit i ett konstnärligt sammanhang, och kanske vill men inte vågar ta första steget. Projektet sker i samverkan med lokala samarbetspartners som äldrecenter, ungdomsgårdar och andra socialt engagerade kommunala och oberoende organisationer och föreningar. DiM_Dans i Mängd har bedrivits sedan 2018 i Stockholm och i Farsta.


Koncept och koreografi Cristina Caprioli, i samarbete med konstnärliga medverkande, 

2019 Anja Arnquist, Darío Barreto Damas, Louise Dahl, Hana Lee Erdman,

Agnieszka Sjökvist Dlugoszewska, samt Aleksandar Georgiev, Anna de Mesquita och Leandro Zappala.


fotografi Masha Taavoniku.
Comments


bottom of page